• Pezizomycetes
   • Pezizomycetidae 
    • Pezizales
     • Ascobolaceae
      • Ascobolus
      • Cleistoiodophanus
      • Cubonia
      • Saccobolus
      • Thecotheus
     • Ascodesmidaceae
      • Ascodesmis
      • Cephaliophora
      • Chalazion
      • Coprotiella
      • Dictyocoprotus
      • Eleutherascus
      • Lasiobolus
      • Luciotrichus
      • Ochotrichobolus
      • Trichobolus
     • Caloscyphaceae
      • Caloscypha
     • Chorioactidaceae
      • Chorioactis
      • Desmazierella
      • Neournula
      • Pseudosarcosoma
      • Trichaleurina
      • Wolfina
     • Discinaceae
      • Discina
      • Gymnohydnotrya
      • Gyromitra
      • Hydnotrya
      • Pseudorhizina
     • Glaziellaceae
      • Glaziella
     • Helvellaceae
     • Kallistoskyphaceae
      • Kallistoskypha
     • Karstenellaceae
      • Karstenella
     • Morchellaceae
      • Disciotis
      • Fischerula
      • Imaia
      • Kalapuya
      • Leucangium
      • Morchella
      • Verpa
     • Pezizaceae
      • Adelphella
      • Ahmadea
      • Amylascus
      • Antrelloides
      • Aquapeziza
      • Babosia
      • Boudiera
      • Calongea
      • Carbomyces
      • Cazia
      • Chromelosporiopsis
      • Delastria
      • Elaiopezia
      • Elderia
      • Eremiomyces
      • Galactinia
      • Hansenopezia
      • Hapsidomyces
      • Hydnobolites
      • Hydnotryopsis
      • Iodophanus
      • Iodowynnea
      • Ionopezia
      • Kalaharituber
      • Legaliana
      • Lepidotia
      • Luteoamylascus
      • Malvipezia
      • Marcelleina
      • Mattirolomyces
      • Mycoclelandia
      • Pachyella
      • Pachyphlodes
      • Paragalactinia
      • Peziza
      • Phylloscypha
      • Plicaria
      • Plicariella
      • Rhodopeziza
      • Ruhlandiella
      • Sarcopeziza
      • Sarcosphaera
      • Sphaerozone
      • Stouffera
      • Temperantia
      • Terfezia
      • Tirmania
      • Ulurua
     • Pseudombrophilaceae
      • Heydenia
      • Lasiobolidium
      • Orbicula
      • Pseudombrophila
     • Pulvinulaceae
      • Lazuardia
      • Pseudoboubovia
      • Pulvinula
     • Pyronemataceae
      • Acervus
      • Aleuria
      • Aleurina
      • Anthracobia
      • Arpinia
      • Ascosparassis
      • Aurantiolachnea
      • Byssonectria
      • Chaetothiersia
      • Cheilymenia
      • Cupulina
      • Diehliomyces
      • Eoaleurina
      • Galeoscypha
      • Genabea
      • Genea
      • Geneosperma
      • Geopora
      • Gilkeya
      • Hoffmannoscypha
      • Humaria
      • Jafnea
      • Lamprospora
      • Lasiocupulina
      • Lathraeodiscus
      • Lotinia
      • Melastiza
      • Micronematobotrys
      • Miladina
      • Monascella
      • Myrmecocystis
      • Neottiella
      • Octospora
      • Octosporopsis
      • Otidea
      • Oviascoma
      • Parascutellinia
      • Paratricharina
      • Paratrichophaea
      • Parawilcoxina
      • Perilachnea
      • Petchiomyces
      • Picoa
      • Planamyces
      • Pseudaleuria
      • Pseudotricharina
      • Pyronema
      • Pyropyxis
      • Ramsbottomia
      • Rhizoblepharia
      • Scutellinia
      • Selenaspora
      • Sepultariella
      • Smardaea
      • Smarodsia
      • Sowerbyella
      • Sphaerosporella
      • Spooneromyces
      • Tricharina
      • Trichophaea
      • Trichophaeopsis
      • Warcupia
      • Wenyingia
      • Wilcoxina
     • Rhizinaceae
      • Phymatotrichopsis
      • Psilopezia
      • Rhizina
     • Sarcoscyphaceae
      • Aurophora
      • Cookeina
      • Geodina
      • Kompsoscypha
      • Microstoma
      • Nanoscypha
      • Phillipsia
      • Pithya
      • Pseudopithyella
      • Sarcoscypha
      • Thindia
      • Wynnea
     • Sarcosomataceae
      • Conoplea
      • Donadinia
      • Galiella
      • Korfiella
      • Plectania
      • Pseudoplectania
      • Sarcosoma
      • Strumella
      • Urnula
     • Strobiloscyphaceae
      • Strobiloscypha
     • Tarzettaceae
      • Densocarpa
      • Geopyxis
      • Hydnocystis
      • Hypotarzetta
      • Paurocotylis
      • Tarzetta
     • Tuberaceae
      • Choiromyces
      • Dingleya
      • Labyrinthomyces
      • Nothojafnea
      • Paradoxa
      • Reddellomyces
      • Tuber
     • Pezizales genera incertae sedis
      • Aparaphysaria
      • Ascocalathium
      • Boubovia
      • Boudierella
      • Cidaris
      • Coprotus
      • Dennisiopsis
      • Filicupula
      • Hiemsia
      • Leucoscypha
      • Microeurotium
      • Moravecia
      • Mycoarctium
      • Mycogalopsis
      • Octosporella
      • Orcadia
      • Sphaerosoma
     • Pezizomycetes genus incertae sedis