• Arthoniomycetes
   • Arthoniales
    • Andreiomycetaceae
     • Andreiomyces
    •  Arthoniaceae
     • Amazonomyces
     • Arthonia
     • Arthothelium
     • Briancoppinsia
     • Coniarthonia
     • Coniocarpon
     • Crypthonia
     • Cryptophaea
     • Cryptothecia
     • Diarthonis
     • Eremothecella
     • Glomerulophoron
     • Helicobolomyces
     • Herpothallon
     • Inoderma
     • Leprantha
     • Myriostigma
     • Naevia
     • Pachnolepia
     • Reichlingia
     • Snippocia
     • Sporodophoron
     • Staurospora
     • Stirtonia
     • Synarthonia
     • Tylophoron
    • Chrysotrichaceae
     • Chrysothrix
     • Galbinothrix
     • Melarthonis
    • Lecanographaceae
     • Alyxoria
     • Heterocyphelium
     • Lecanographa
     • Mixtoconidium
     • Phacographa
     • Phoebus
     • Plectocarpon
     • Zwackhia
    • Opegraphaceae
     • Combea
     • Dictyographa
     • Dolichocarpus
     • Fouragea
     • Ingaderia
     • Llimonaea
     • Nyungwea
     • Opegrapha
     • Paraingaderia
     • Paralecanographa
     • Paraschismatomma
     • Pentagenella
     • Schizopelte
     • Sclerophyton
     • Sparria
    • Roccellaceae
     • Ancistrosporella
     • Austrographa
     • Austroroccella
     • Baidera
     • Chiodecton
     • Cresponea
     • Crocellina
     • Dendrographa
     • Dichosporidium
     • Dirina
     • Diromma
     • Enterodictyon
     • Enterographa
     • Erythrodecton
     • Follmanniella
     • Gorgadesia
     • Graphidastra
     • Gyrographa
     • Gyronactis
     • Halographis
     • Haplodina
     • Isalonactis
     • Lecanactis
     • Mazosia
     • Neosergipea
     • Ocellomma
     • Protoroccella
     • Pseudolecanactis
     • Pseudoschismatomma
     • Psoronactis
     • Pulvinodecton
     • Roccella
     • Roccellina
     • Sagenidiopsis
     • Schismatomma
     • Sigridea
     • Simonyella
     • Sipmania
     • Streimannia
     • Syncesia
     • Tania
     • Vigneronia
    • Roccellographaceae
     • Dimidiographa
     • Fulvophyton
     • Roccellographa
    • Arthoniales genera incertae sedis
     • Angiactis
     • Arthophacopsis
     • Bactrospora
     • Bryostigma
     • Catarraphia
     • Felipes
     • Glyphopsis
     • Gossypiothallon
     • Helminthocarpon
     • Hormosphaeria
     • Minksia
     • Nipholepis
     • Paradoxomyces
     • Perigrapha
     • Phacothecium
     • Sporostigma
     • Synarthothelium
     • Tarbertia
     • Trichophyma
     • Tylophorella
     • Wegea
   •  Lichenostigmatales
    • Phaeococcomycetaceae
     • Etayoa
     • Lichenostigma
     • Phaeococcomyces