Novakomycetaceae Dlauchy, Péter & Cˇ adež fam. nov.

MycoBank number: MB 838645; Index Fungorum number: IF 838645; Facesoffungi number: FoF;

Member of Novakomycetales Dlauchy, Péter & Cˇ adež ord. nov.

The diagnosis of the family Novakomycetaceae is based on the description of the order Novakomycetales ord. nov. The nomenclature of the family is based on the generic name Novakomyces Dlauchy, Péter & Cˇ adež gen. nov.

Type genus: Novakomyces Dlauchy, Péter & Cˇ adež.