Novakomycetales Dlauchy, Péter & Cˇ adež ord. nov.

MycoBank number: MB 838642; Index Fungorum number: IF 838642; Facesoffungi number: FoF;

Member of Novakomycetes Dlauchy, Péter & Cˇ adež cl. nov.

The diagnosis of the order Novakomycetales is based on the description of the class Novakomycetes cl. nov. The nomenclature of the order is based on the generic name Novakomyces Dlauchy, Péter & Cˇ adež gen. nov.

Type family: Novakomycetaceae Dlauchy, Péter & Cˇ adež fam. nov.