Yunnanensis Karun., Phookamsak & K.D. Hyde, Mycosphere 8(10): 1823 (2017).

MycoBank number: MB 553842; Index Fungorum number: IF 553842; Facesoffungi number: FoF 03725; 2 morphological species (Mapook et al. 2020, Species Fungorum 2020), 2 species with molecular data.

Type speciesYunnanensis phragmitis Karun. & K.D. Hyde, in Karunarathna et al., Mycosphere 8(10): 1823 (2017).

Notes – see Karunarathna et al. (2017a) and Mapook et a. (2020).

Species

  • Yunnanensis phragmitis