Sonderhenia H.J. Swart & J. Walker, in Swart & Walker, Trans. Brit. Mycol. Soc. 90: 640 (1988).

MycoBank number: MB 11192; Index Fungorum number: IF 11192; Facesoffungi number: FoF 01702; 3 morphological species (Species Fungorum 2020), 3 species with molecular data.

Type speciesSonderhenia eucalyptorum (Hansf.) H.J. Swart & J. Walker, in Swart & Walker, Trans. Brit. Mycol. Soc. 90: 640 (1988).

Hendersonia eucalyptorum Hansf., Proc. Linn. Soc. N.S.W. 79(3-4): 135 (1954).

Notes – see Crous et al. (2013a) Videira et al. (2017).

Species

  • Sonderhenia eucalyptorum