Onygenopsis Henn., Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, Treub-Festschr., suppl. III 23: 64 (1910)

MycoBank number: MB 3575; Index Fungorum number: IF 3575; Facesoffungi number: FoF 13669; 1 morphological species.

Type speciesOnygenopsis engleriana Henn.

Species

  • Onygenopsis engleriana