Neoastrosphaeriella Jian K. Liu, E.B.G. Jones & K.D. Hyde, in Liu et al., Fungal Divers. 51(1): 148 (2011).

MycoBank number: MB 563462; Index Fungorum number: IF 563462; Facesoffungi number: FoF 08150; 5 morphological species (Species Fungorum 2020), 5 species with molecular data.

Type speciesNeoastrosphaeriella krabiensis Jian K. Liu, E.B.G. Jones & K.D. Hyde, in Liu et al., Fungal Divers. 51(1): 148 (2011).

NotesNeoastrosphaeriella was established by Liu et al. (2011) to accommodate N. krabiensis. The holotype specimen was isolated from petiole of the palm Metroxylon sagu in Thailand. Neoastrosphaeriella clustered in a sister group within Aigialaceae based on molecular analyses (Liu et al. 2011, Liu et al. 2017a, Wanasinghe et al. 2018a). Five Neoastrosphaeriella species have been recorded viz. N. alankrithabeejae, N. aquatica, N. krabiensis, N. phoenicis and N. sribooniensis (Niranjan & Sarma 2018, Liu et al. 2011, Wanasinghe et al. 2018a).

Species

  • Neoastrosphaeriella krabiensis