Heleococcum C.A. Jørg., Bot. Tidsskr. 37: 417 (1922)

MycoBank number: MB 2253; Index Fungorum number: IF 2253; Facesoffungi number: FoF 10877; 4 morphological species (Species Fungorum 2020), 2 species with sequence data.

Type speciesHeleococcum aurantiacum C.A. Jørg.

Species

  • Heleococcum aurantiacum