• ASCOMYCOTA
   • PEZIZOMYCOTINA
   • Capnodiales
   • Antennulariellaceae
  • Arthoniomycetes
  • Arthoniales
  • Arthoniaceae
  • Roccellaceae
 • TAPHRINOMYCOTINA
 • SACHAROMYCOTINA
  • Saccharomycetes
  • Saccharomycetales
  • Dipodascaceae
  • Endomycetaceae
  • Lipomycetaceae
  • Metschnikowiaceae
  • Pichiaceae
  • Saccharomycetaceae
  • Saccharomycodaceae
  • Trichomonascaceae
  • Saccharomycetales
  • Saccharomycetes
     • eXAMPLE22
      • EAXAMPLE 22 SUB 2
       • eXAMPLE 22 SUB 2 SUB 1