Vrystaatia Quaedvl., W.J. Swart, Verkley & Crous, Stud. Mycol. 75: 372 (2013).

MycoBank number: MB 804448; Index Fungorum number: IF 804448; Facesoffungi number: FoF 00275; 1 morphological species (Species Fungorum 2020), 1 species with molecular data.

Type speciesVrystaatia aloicola Quaedvl., Verkley, W.J. Swart & Crous, Stud. Mycol. 75: 372 (2013).

Notes – see Quaedvlieg et al. (2013).

Species

  • Vrystaatia aloicola