Tilakidium Vaidya, C.D. Naik & Rathod, Indian J. Mycol. Plant Path. 16(2): 115 (1986)

MycoBank number: MB 25210; Index Fungorum number: IF 25210; Facesoffungi number: FoF 13650; 1 morphological species.

Type speciesTilakidium indicum Vaidya, C.D. Naik & Rathod

Species

  • Tilakidium indicum