Rhexosporium Udagawa & Furuya, Trans. Mycol. Soc. Japan 18: 302 (1977)

MycoBank number: MB 4698; Index Fungorum number: IF 4698; Facesoffungi number: FoF 13673; 1 morphological species.

Type speciesRhexosporium terrestre Udagawa & Furuya

Species

  • Rhexosporium terrestre